Nieuws

17 juli 2018

Leerlingen en ouders meer tevreden over Bonhoeffer College

Leerlingen en ouders zijn meer tevreden over hun locatie dan vorig jaar. Dat blijkt uit de tevredenheidsenquête die onlangs op het Bonhoeffer College is gehouden.

Bij alle locaties van het Bonhoeffer College is de oudertevredenheid toegenomen. In de enquête hebben ouders aangegeven wat zij de sterke punten vinden van de locatie waar hun zoon of dochter onderwijs volgt, maar ook waar verbetermogelijkheden liggen. 

In de onderstaande tabel zijn de rapportcijfers voorde verschillende locaties vinden:

Bonhoeffer locatie  cijfer 2016-2017cijfer 2017-2018
Bruggertstraat7,77,9
Geessinkweg7,67,7
Van der Waalslaan7,17,3
Wethouder Beversstraat6,87,1
Vlierstraat PrO8,18,6

Bruggertstraat 

Op de locatie Bruggertstraat zijn ouders tevreden over de relatie met de mentor, de aandacht die de school heeft voor talentontwikkeling en het gebruik van ICT. De school kan zich volgens ouders verbeteren als het gaat om het vergroten van de interesse voor de lesstof.

Geessinkweg 

De resultaten van de locatie Geessinkweg laten zien  dat ouders hier heel tevreden zijn over het stimuleren van samenwerking tussen leerlingen en over de aandacht die de school heeft voor de voorbereiding op de samenleving. Ook op deze locatie zou het stimuleren van interesse voor de lesstof beter kunnen.

Van der Waalslaan 

Voor de locatie Van der Waalslaan hebben ouders laten weten tevreden te zijn met de stimulerende rol van de school. Dit geldt ook voor de aandacht die de school heeft voor het vormen van een eigen mening door de leerlingen en voor de aanpak van pesten. Verbeterpunten zijn vooral de zorg die de school moet hebben voor de interesse voor de lesstof maar ook, en dit blijkt vooral in de bovenbouw een belangrijk verbeterpunt, de zorg voor de voorbereiding op de samenleving. Verder valt op dat ouders vooral voor de havo graag willen dat de school meer doet aan talentontwikkeling van de leerlingen.

Wethouder Beversstraat 

Op de locatie Wethouder Beversstraat zijn ouders zeer tevreden over de rol van de mentor en over het stimuleren van prestaties van de leerlingen. Ook valt het voorbereiden op de samenleving positief op. Een belangrijk verbeterpunt door deze locatie is het contact tussen de ouders en de school (anders dan via de mentor).

Vlierstraat PrO

De locatie Vlierstraat PrO laat een hoge score zien. Heel tevreden zijn ouders over de zorg voor de veiligheid van de leerling en voor het rekening houden met wat hun kind al kan. Ook het bieden van hulp als het voor hun zoon of dochter nodig is wordt zeer gewaardeerd. De begeleiding van de stage is het laagst scorende onderdeel, dus hier kan de school nog in verbeteren.

Leerling enquête

Op alle locaties is ook aan onze leerlingen gevraagd hoe tevreden zij zijn met hun school. Ook zij hebben verbeterpunten aangegeven, bijvoorbeeld als het gaat om aandacht voor de wereld om ons heen en de actualiteit tijdens de lessen. Dit, samen met het vergroten van de interesse voor de lesstof, is een thema waarmee de verschillende locaties, elk op hun eigen manier, aan de slag gaan.

Hoge deelname 

Dit jaar hebben bijzonder veel ouders en leerlingen meegedaan aan onze tevredenheidsenquête. Daar zijn wij uiteraard erg blij mee. We zijn er daardoor van overtuigd dat de verkregen informatie ons verder kan helpen bij het verbeteren van onze school als het gaat om het onderwijs, de onderlinge sfeer, de veiligheid en de communicatie. Wij bedanken alle deelnemers van harte voor het invullen van de enquête.

 

Terug naar nieuwsoverzicht
Share