Locatie Van der Waalslaan

Hoe leven middelbare scholieren in Frans-Guyana? Hoe ziet hun school er uit en wat doen ze in de lessen en na schooltijd? Het afgelopen schooljaar hebben leerlingen van de vwo-plus brugklas van Bonhoeffer College locatie Van der Waalslaan antwoord op deze vragen gekregen. Zij deden mee aan een bijzonder internationaal uitwisselingsproject met leerlingen van het Collège Ma Aiyé in Apatou, Frans-Guyana.

Verschillende culturen

Het uitwisselingsproject richt zich op het ontwikkelen van wereldburgerschap. De vwo-plus leerlingen en de leerlingen uit Frans-Guyana hebben vanuit diverse disciplines aan verschillende opdrachten gewerkt. Het doel is om leerlingen uit beide landen bewust te maken van de overeenkomsten en verschillen tussen twee culturen, door middel van het leven hier en daar op een tastbare wijze weer te geven. Het project is een initiatief van docenten Sanne Vorsteveld (voormalig docent Frans op de Van der Waalslaan) en Rowan Effing (docent geschiedenis en begeleider van de vwo-plus projecten op de Van der Waalslaan).

Brieven in het Frans

In de eerste fase van het project hebben de leerlingen brieven naar elkaar geschreven. “Onze leerlingen schreven brieven in het Frans en de leerlingen uit Apatou hebben Engelse brieven naar onze leerlingen gestuurd”, vertelt Rowan Effing. “Daarna hebben de leerlingen zelf Engelstalige filmpjes gemaakt, waarbij zij het leven op hun eigen school laten zien.”

Filmpje gemaakt door vwo-plus leerlingen van de Van der Waalslaan:

Filmpje gemaakt door leerlingen van het Collège Ma Aiyé in Apatou, Frans-Guyana:

Thema-collages

Op dit moment maken de leerlingen uit Enschede en Frans-Guyana collages over verschillende thema's zoals natuur, eten en drinken, hobby's en sport, kleding en school en de stad waarin ze leven. Sanne Vorsteveld: “Het doel hiervan is om een zo breed mogelijk beeld te geven van de cultuur in Frans-Guyana en Nederland. Het leuke is dat deze collages een plek krijgen in beide scholen, zodat docenten in Enschede en Apatou de collages kunnen gebruiken in de eigen lessen. Denk hierbij aan een docent aardrijkskunde die zo verschillen in natuur of infrastructuur kan laten zien.”

Social media

Het project wordt volgend jaar voortgezet en uitgebreid. Rowan Effing: “We willen ook met andere vakdocenten opdrachten laten uitwerken. Dan kunnen we bijvoorbeeld aandacht besteden aan sociale kwesties, zoals het kolonialisme. Ook gaan we social media inzetten, zodat de leerlingen meer contact met elkaar kunnen hebben."