Locatie Van der Waalslaan

Over die vragen hebben mavo- en vwo-leerlingen van onze locatie Van der Waalslaan zich de afgelopen maanden gebogen. Op donderdag 23 mei presenteerden zij als ‘Adviseurs van de Toekomst’ hun bevindingen in het Provinciehuis in Zwolle. Helaas behaalden de leerlingen geen plek in de finale, maar het was een mooie en leerzame dag.

Vanaf januari hebben leerlingen van de techniekklas 1V, van de aardrijkskundegroep 2 mavo en van de NLT-klas 6V meegedaan aan het project ‘Adviseurs van de Toekomst’. Een project van Natuur en Milieu Overijssel, in opdracht van de provincie.

Adviseurs-van-de-toekomst1.jpg

De leerlingen van 2 mavo hebben onderzocht hoe we beter met (regen)water kunnen om kunnen gaan. De opdracht aan de leerlingen van 1V1 en 6V was: Maak een advies hoe je jouw school duurzamer kunt maken in energiegebruik.

De leerlingen hebben gekeken hoeveel energie we gebruiken in verhouding met thuis: kunnen we dat op een of andere manier voorstelbaar maken. Ook is gedacht aan onderzoek aan het schoolgebouw met een infraroodcamera om warmtelekken op te sporen. Met die blik zijn de leerlingen door de hele school gelopen en hebben een paar interessante ontdekkingen gedaan. Zo kan de school behoorlijk besparen op gasverbruik!

Adviseurs-van-de-toekomst3.jpg

Hoe krijg je ook bij andere leerlingen tussen de oren dat het belangrijk is om goed om te gaan met energie? Ook daar hebben de leerlingen over nagedacht: via posters, Instagram en een beloningsactie is energiezuinig gedrag gestimuleerd.

In deze periode hebben leerlingen van beide klassen contact met elkaar gehad om elkaar zó verder te helpen. En ze hebben elkaar ook opdrachten gegeven om tot één advies te komen! Het adviesbureau ‘Vergeet De Wereld Niet (VDWN)’ is zó als een groep opgetreden. Echte adviseurs van de toekomst!