Locatie Van der Waalslaan

De selectie was streng. Het Erasmus MC laat onder het mom ‘De arts-onderzoekers van morgen’ zeer getalenteerde vwo-leerlingen uit heel Nederland alvast proeven aan een studie Geneeskunde. Een pittig en uitdagend programma waar onderzoek doen een belangrijke plek inneemt.

Afgelopen zaterdag is Idilay geslaagd voor dit programma. We mogen allemaal trots zijn op deze prestatie. Het onderwerp van haar onderzoek was “Characterisation of kidney organoids on 3D printed scaffolds”.

Hieronder vertelt Idilay zelf iets over het programma :

‘Voor mij was het echt een hele leuke ervaring om deel te mogen nemen aan dit programma. Ik heb erg veel nieuwe dingen geleerd en vooral ook veel mensen ontmoet. Het programma bestond eigenlijk uit twee delen. Het eerste jaar kregen we allerlei colleges, deden we practica en bezochten we verschillende poliklinieken. Dit bevestigde voor mij dat ik later geneeskunde wilde gaan studeren. Het tweede jaar bestond uit het doen van je eigen onderzoek. Samen met mijn duo heb ik onderzoek gedaan naar het kweken van nierorganoïden op 3D-geprinte oppervlaktes. Door dit programma kreeg ik de kans mij te verdiepen in allerlei interessante onderwerpen binnen de geneeskunde. De gezellige groep droeg erg bij aan de goede sfeer en hierdoor keek ik elke keer weer uit naar een onderwijsdag. Aan de ene kant vind ik het dan ook wel jammer dat het programma nu afgelopen is, maar ik ben erg blij dat ik dit voorproefje heb kunnen krijgen van hoe het voelt om geneeskundestudent te zijn.’

Idilay heeft overigens al vroeg haar ambities uitgesproken. In klas 3 vertelde ze me tijdens de gesprekken over de profielkeuze dat ze een Geneeskunde studie wil volgen aan Oxford University in Engeland. We hopen natuurlijk van harte dat dit gaat lukken.