Locatie Van der Waalslaan

Dit betekent dat wij leerlingen die intellectueel wat extra's in huis hebben extra ontplooiingsmogelijkheden, uitdaging en ondersteuning kunnen bieden bij hun specifieke hulpvragen. Speciaal voor deze doelgroep is de driejarige vwo-plus stroom opgericht. We hebben een convenant met de Universiteit Twente (UT) om onze vwo-leerlingen extra mogelijkheden te bieden. Voor de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen is er een orthopedagoog.

De Van der Waalslaan biedt meer- en hoogbegaafde leerlingen vanaf de brugklas een uitdagende leeromgeving, zodat ook zij optimaal kunnen groeien als persoon. Veel van deze leerlingen leren anders en hebben soms een andere sociaal-emotionele begeleiding en aanpak nodig dan reguliere vwo-leerlingen. Daarom zitten de meer- en hoogbegaafde leerlingen de eerste drie jaar bij elkaar in één groep (de plusklas), met vaste docenten en mentoren die de leerlingen goed kennen.

Door indikking en versnelling van de lesstof bij een aantal vakken wordt compacter onderwijs gevolgd. Hierdoor komt er ruimte vrij voor verrijking in de vorm van vakoverstijgende projecten en het uitdagende vak Life & Science.

In de bovenbouw zijn er veel mogelijkheden voor de leerlingen om zich te verrijken, verbreden of verdiepen. Voorbeelden van deze activiteiten zijn dat leerlingen extra vakken volgen, deelnemen aan olympiades, verdiept taalonderwijs (Cambridge, DELF, Goethe, HSK Chinees) volgen of deelnemen aan masterclasses op de UT.