Locatie Van der Waalslaan

Dit betekent dat wij leerlingen die intellectueel wat extra's in huis hebben extra ontplooiingsmogelijkheden en ondersteuning kunnen bieden bij hun specifieke hulpvragen. We hebben een convenant met de Universiteit Twente (UT) om onze vwo-leerlingen extra mogelijkheden te bieden. Voor de begeleiding van de leerlingen is er een orthopedagoog.

We willen de leerlingen in de vwo-plusstroom meer op hun capaciteiten aanspreken door hen veel zelfstandig te laten werken en extra vakken aan te bieden. Daarnaast werken ze in projecten en leren en oefenen daardoor diverse vaardigheden die passen bij hun talenten. Deze projecten bieden wij aan in leerjaar 1, 2 en 3.

In de bovenbouw zijn er veel mogelijkheden voor de leerlingen om zich te verrijken, verbreden of verdiepen. Voorbeelden van deze activiteiten zijn dat leerlingen extra vakken volgen, deelnemen aan olympiades, verdiept taalonderwijs (Cambridge, DELF, Goethe, HSK Chinees) volgen of deelnemen aan masterclasses op de UT.

Junior Masterclass voor groep 8

Onze school heeft inmiddels een jarenlange traditie met het aanbieden van Junior Masterclasses voor leerlingen van groep 8.

We hebben als begaafdheidsprofielschool een samenwerking opgestart met een aantal basisscholen met plusklassen om speciaal deze groep leerlingen extra uitdaging te bieden.

Voor de leerlingen van de overige basisscholen bestaat er ook een mogelijkheid om deel te nemen. Er moet in dit geval wel sprake zijn van hoge intelligentie (A+,I+, CITO-scores). We hebben voor deze leerlingen een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het Bonhoeffer College bepaalt uiteindelijk wie er geplaatst kan worden.

De Junior Masterclass zal dit schooljaar plaatsvinden op 2 momenten:

  • donderdag 31 oktober 2019 van 09.00 tot 12.00 uur én
  • donderdag 7 november 2019 van 09.00 tot 12.00 uur

Je wordt ingedeeld bij één van de volgende thema's:

  • ‘Logische schakelingen’
  • ‘Ontwerp jouw eigen toekomst’
  • ‘Van landschap tot ecosysteem’