Locatie Van der Waalslaan

Onze mavo-afdeling besteedt ruimschoots aandacht aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerling. Onze leerlingen ervaren de mavo als een gezellige afdeling met uitdagende en activerende lessen waarbij er gedifferentieerd te werk wordt gegaan. Ook betrekken wij onze leerlingen actief bij het onderwijsproces. De mentor informeert ouders/verzorgers herhaaldelijk over de voortgang van hun zoon/dochter.

Mavo/havo stroom

De mavo is in het eerste jaar verdeeld in twee stromen: mavo (m) en mavo/havo (mh). Aan het einde van 1e leerjaar zal duidelijk zijn in welke stroming de leerling het best tot zijn recht komt. De leerling kiest pas in het 3e leerjaar zijn profiel met bijbehorende vakken. Door deze keuze zo lang mogelijk uit te stellen, kunnen wij leerlingen optimaal adviseren en begeleiden bij hun loopbaan.

In leerjaar 3 en 4 volgen alle leerlingen het verplichte vak 'Dienstverlening en Producten'. Dit profiel biedt hen de mogelijkheid om zich breed te oriënteren op de wereld van arbeid en beroep. Omdat bij dit vak veel gebruik wordt gemaakt van diverse software vergroot het ook hun ICT-vaardigheden.

Business School

Op onze mavo starten alle leerlingen in klas 1 met de Business School. In de bovenbouw kunnen zij dit vak ook als keuzevak kiezen.