Locatie Van der Waalslaan

Onze mavo-afdeling besteedt ruimschoots aandacht aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerling. Onze leerlingen ervaren de mavo als een gezellige afdeling met uitdagende en activerende lessen waarbij er gedifferentieerd te werk wordt gegaan. Ook betrekken wij onze leerlingen actief bij het onderwijsproces. De mentor informeert ouders/verzorgers herhaaldelijk over de voortgang van hun zoon/dochter.

Mavo/havo stroom

De mavo is in het eerste jaar verdeeld in twee stromen: mavo (m) en mavo/havo (mh). Aan het einde van 1e leerjaar zal duidelijk zijn in welke stroming de leerling het best tot zijn recht komt De leerling kiest pas in het 3e leerjaar zijn profiel met bijbehorende vakken. Door deze keuze zo lang mogelijk uit te stellen, kunnen wij leerlingen optimaal adviseren en begeleiden bij hun loopbaan.

In leerjaar 3 en 4 (bovenbouw) van de mavo volgen alle leerlingen altijd een praktijkgericht vak. De leerlingen kunnen kiezen uit Economie en Ondernemen (een vervolg op de Business School) of het vak Dienstverlening en Producten. Dienstverlening en Producten gaat over alles wat je doet of maakt voor een ander. Een dienst is bijvoorbeeld het organiseren van een sportdag. Een product is bijvoorbeeld een folder of poster. Je maakt kennis met programma’s als Excel, Power Point en Publisher. Je leert ook de basis kookvaardigheden, je bezoekt bedrijven, leert filmpjes bewerken en je kunt een website leren bouwen.

Vecon Business School

Alle onderbouw leerlingen volgen binnen de mavo het praktijkgerichte vak Business School. Bij dit vak leer je over economie en ondernemerschap in het algemeen en over sociaal en duurzaam ondernemen in het bijzonder. Dat doe je met praktijk gerelateerde opdrachten. Soms zelfs praktijkopdrachten van een echte ondernemer uit Enschede.

In leerjaar 3 en 4 maakt de Business School deel uit van het profiel Economie. Leerlingen kunnen het dan als keuzevak kiezen. Leerlingen die de Business School succesvol afsluiten, behalen naast het diploma ook een Business School certificaat en een Associatiediploma Basiskennis Ondernemerschap.