Locatie Van der Waalslaan

Lees meer over:

  • Onderwijs maken we samen
  • Tal van mogelijkheden
  • Mavo & mavo/havo
  • Business School
  • Pre University Masterclasses
  • Begaafdheidsprofielschool
  • Vwo-plus
  • Life & Science
  • Cambridge English, DELF Frans en Goethe Deutsch
  • Chinese Taal en Cultuur
  • Vwo in de bovenbouw
  • Kunst en Cultuur
  • Bewegen Sport en Maatschappij

Onderwijs maken wij samen

Wij maken onderwijs ook samen met diverse externe partners. Door samen te werken met bijvoorbeeld Universiteit Twente, Nijmegen én Groningen, Artez en Saxion verhogen onze leerlingen en docenten hun kennis en talenten.

Wij maken onderwijs samen met onze leerlingen. Op de Van der Waalslaan is 1 op de 15 leerlingen vrijwillig actief in een commissie of raad. Deze leerlingen organiseren onder begeleiding van onze collega’s bijvoorbeeld het kerstgala, het grootste evenement van onze locatie. Denk ook aan de schoolkrant, de Culturele Commissie en de Commissie Licht en Geluid. Bovendien denken onze leerlingen mee over de vormgeving van hun onderwijs. Dat doen ze bijvoorbeeld in de leerlingenraad of een leerlingenklankbordgroep.

Naast reguliere lesuren werken wij ook met flexuren. Tijdens deze uren kies je voor versterking en/of verrijking van vakken waar je meer aandacht aan wilt besteden. Op die manier maak jij keuzes en haal je het maximale uit je schooltijd.

Vlog Nathalie & Sanne

Benieuwd naar onze school? Onze leerlingen Nathalie & Sanne geven je een korte rondleiding:

Tal van mogelijkheden

Wij zijn een school met ontzettend veel mogelijkheden. We organiseren ons onderwijs op een kleinschalige manier, zodat elke leerling zich echt thuis voelt. Dat doen we door de school op te delen in 2 domeinen: de onderbouw en de bovenbouw met elk een eigen herkenbare plek in ons gebouw. De 2 domeinen zijn overzichtelijk ingedeeld in een mavo-, havo- en vwo-afdeling, elk op een eigen verdieping en met een eigen onderwijsteam.

Mavo en mavo/havo stroom

‘Een goede relatie geeft een goede prestatie’. Op de Van der Waalslaan komt dit onder andere tot uiting in het gebouw waarin onze mavo een eigen domein heeft met afzonderlijke pauzes en een eigen docententeam.

Business School

Op onze mavo starten alle leerlingen in klas 1 met de Business School. In de bovenbouw kunnen zij dit vak ook als keuzevak kiezen.

Pre University Masterclasses

Speciaal voor onze getalenteerde vwo-/gymnasiumleerlingen hebben wij een structurele samenwerking met Universiteit Twente: jaarlijks kan een aantal leerlingen aansluitend aan de lessen deelnemen aan speciaal voor hen georganiseerde Pre University Masterclasses op de UT. Tijdens deze Masterclasses maken zij kennis met de wereld van de wetenschap.

Begaafdheidsprofielschool

De locatie Van der Waalslaan is 1 van de 48 begaafdheidsprofielscholen in Nederland. Dit betekent dat wij leerlingen die intellectueel wat meer in huis hebben, extra ontplooiingsmogelijkheden en ondersteuning bij hun specifieke hulpvragen kunnen bieden. We hebben een convenant met Universiteit Twente om onze leerlingen deze extra mogelijkheden te bieden. Indien er specialistische begeleiding nodig is, is er een orthopedagoog beschikbaar.

Vwo-plus

Op onze school hebben we een afdeling vwo-plus voor leergierige leerlingen die snel en goed kunnen leren. Voor deze leerlingen is het belangrijk dat ze extra uitdagingen krijgen om het leren leuk te vinden. De leerlingen van vwo-plus krijgen dezelfde lesstof, maar krijgen minder uitgelegd en moeten veel meer zelfstandig leren. Daarnaast werken ze in projecten en leren en oefenen daardoor diverse vaardigheden die passen bij hun talenten. De leerlingen doen onder andere projecten in samenwerking met NEMO Science Museum in Amsterdam, Theatersport Enschede, Rijksmuseum Twenthe, Medisch Spectrum Twente, Universiteit Twente. Deze projecten bieden wij aan in het eerste, tweede en derde leerjaar.

Life & Science

In samenwerking met Universiteit Twente bieden wij voor vwo-plus leerlingen een uniek vak aan in Nederland: Life & Science. Hierbij leren leerlingen systematisch onderzoek doen en gaan aan de slag met academische vraagstukken. Naast de eigen docent krijgen de leerlingen ook les van studenten van de Universiteit Twente en volgen zij lessen op de UT.

Cambridge English, DELF Frans en Goethe Deutsch

Alle vwo-leerlingen (atheneum en gymnasium) krijgen in leerjaar 2 Engelse les volgens de Cambridge-methode. Doordat het niveau van het Cambridge English de bekende vwo- eindtermen overstijgt, vormen de Cambridge-certificaten een waardevolle aanvulling op het atheneum- of gymnasiumdiploma. Als het eindcertificaat wordt behaald hebben deze leerlingen toegang tot alle universiteiten in de wereld. Havo- en vwo-bovenbouwleerlingen kunnen zich ook voorbereiden op een DELF-examen Frans.

Chinese Taal en Cultuur

Bij ons kunnen vwo leerlingen ook Mandarijn Chinees leren. Want wie Chinees spreekt, heeft een voorsprong in de wereld van morgen.

Vwo in de bovenbouw

Vanaf klas 4 vwo kun je op een andere manier aan verrijking, verbreding of verdieping doen. Uitgangspunt is dat we jou de ruimte willen geven je individueel te ontplooien.

Kunst & Cultuur

De locatie Van der Waalslaan staat bekend om haar vele culturele activiteiten. Dat zijn o.a.: Art2Go (activiteiten in en om de stad), Prime (theaterspektakel), dansvoorstellingen voor het gymnasium, excursies naar het buitenland, dagexcursies etc. Veel van onze leerlingen zijn actief in één van onze commissies. Verder is er een cultuurplein midden in de school, speciaal voor de vakken beeldende vorming en muziek. Naast muzieklokalen beschikt de school over zes aparte muziekoefenruimtes.


Bewegen Sport en Maatschappij

Sporttalenten excelleren op de Van der Waalslaan in landelijke schoolhockeywedstrijden en voetbaltoernooien. Ook doen we mee aan de Enschede Marathon. Onze havo-leerlingen kunnen kiezen voor het nieuwe vak Bewegen Sport en Maatschappij (BSM). BSM is een enorm veelzijdig vak waarin je niet alleen over verschillende sporten leert, maar je ook leert lesgeven, organiseren en regelen.