Locatie Van der Waalslaan

Op advies van de commissie ‘gezonde school’ heeft de schoolleiding besloten onze school rookvrij te maken. Deze commissie bestaat uit personeel, leerlingen en ouders en zij hebben een advies uitgebracht in drie fases. Het rookvrij worden is fase 1.

Scholen zijn vanaf 2020 wettelijk verplicht om een rookvrij schoolterrein en - gebouw te hebben. Gelukkig zijn wij één jaar eerder zover. Concreet betekent dit dat niemand meer op het schoolterrein mag roken of in een straal van 50 meter rondom de school. Dit geldt niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor onze medewerkers, leveranciers, bezoekers en huurders zoals de muziekvereniging.

In en rondom het gebouw is zichtbaar dat we een rookvrije generatie nastreven door het plaatsen van borden, stoeptegels, posters en stickers. In de biologielessen besteden we aandacht aan dit thema en ook zullen de mentoren het bespreken met hun klas.

In fase 2 adviseert de commissie een gezonde schoolkantine te realiseren; de eerste stappen daarvoor worden gezet. In fase 3 ontwikkelen zij plannen om het bewegen van leerlingen en medewerkers te stimuleren, zodat een gezonde leefstijl positief gestimuleerd wordt.