Locatie Van der Waalslaan

Gratis lesmateriaal

Het Bonhoeffer College ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal. De schoolboeken hoef je dus niet te betalen. Je krijgt deze van ons te leen. Je moet er dus wel zorgvuldig mee omgaan. We verwachten dat je je boeken kaft en gedurende het schooljaar gekaft houdt.

Ouderbijdrage

Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders/verzorgers informatie over de ouderbijdrage.