Locatie Van der Waalslaan

De komende tientallen jaren gaat de gemeente met onderwijsinstellingen aan de slag om de Enschedese schoolgebouwen te vernieuwen. Wethouder Jeroen Diepemaat: “We willen de huisvesting van de scholen moderner, duurzamer, flexibel en wijkgericht maken. Daar komt bij de Van der Waalslaan nog het behouden van de cultuurhistorische waarden bij. Ik ben zeer tevreden dat dit is meegenomen bij de architectenselectie.”

“De vernieuwbouw van de locatie Van der Waalslaan krijgt vorm in nauwe samenwerking met onze leerlingen, medewerkers, buurtbewoners en met gemeente Enschede”, zegt Genio Ruesen, voorzitter centrale directie van Bonhoeffer College. “Het architectenbureau heeft zich goed ingeleefd in ons onderwijs en onze school. Het vernieuwde schoolgebouw is een plek waar onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.”

Vanaf de zomer van 2023 wordt de locatie Van der Waalslaan gefaseerd gerenoveerd en verbouwd. Dat is nodig. Het onderwijsgebouw is functioneel en technisch verouderd. Het sluit niet aan bij de nieuwste onderwijskundige visie. Met het ontwerp van LIAG architecten en bouwadviseurs verandert dit: Niet alleen met een ontwerp dat ervoor zorgt dat het Bonhoeffer College klaar is voor de toekomst. Maar ook met een ontwerp dat past bij de missie van de locatie Van der Waalslaan: “Geef aandacht, groei naar wie je bent en geniet van de expeditie.”

Tekst gaat verder onder foto

LIAG_Bonhoeffer-College_Enschede_1.jpg-web.jpg
Beeld: LIAG architecten en bouwadviseurs

Nieuw, maar toch vertrouwd

De ‘nieuwe’ locatie Van der Waalslaan blijft voor een groot deel ‘de oude’. Aan de bestaande, grote bouwvolumes zijn kleinere, transparante delen toegevoegd. Er staat daarmee een fris en modern gebouw. Tegelijkertijd zorgt dit ervoor dat de locatie Van der Waalslaan – ondanks de vernieuwbouw – voor de gebruikers en de omwonenden juist heel vertrouwd oogt. De middelbare school ligt bovendien binnenkort – net als in 1958 – in een groene setting.

Thuis voelen, op school

De Van der Waalslaan krijgt een nieuw, verbindend hart. Met zicht op de verschillende onderwijsclusters die hieraan liggen. En, met uitzicht naar buiten. Een aantrekkelijk vormgegeven trap rijgt de clusters, leerpleinen en de verdiepingen op vloeiende wijze aaneen. Het maakt de opbouw helder en het gebouw compacter. Hier kom je elkaar gemakkelijk tegen. Je ziet wat elk cluster inhoudt. Het helpt de leerling om zich thuis te voelen.

Carina Nørregaard, partner bij LIAG architecten en bouwadviseurs: “De ‘nieuwe’ locatie Van der Waalslaan wordt een gezond en een comfortabel gebouw. Het daglicht stroomt er naar binnen en er is veel zicht naar buiten. Verder passen we veel natuurlijke materialen toe en zorgen we voor een goede akoestiek. Dat maakt dat je hier optimaal kunt functioneren en presteren. Het is een omgeving die inspireert en waar men zich prettig voelt. De diversiteit in ruimten en studieplekken zorgt daarvoor.”

Tekst gaat verder onder foto

LIAG_Bonhoeffer-College_Enschede_2.jpg-web.jpg
Beeld: LIAG architecten en bouwadviseurs

Het heden en het verleden

Het ontwerp voegt dus nieuwe kwaliteiten toe aan het bestaande monumentale pand. Naast ruimtelijk, ook technisch: Het verduurzamen van het gebouw is immers onderdeel van de opgave. Dit maakt de locatie Van der Waalslaan klaar voor de toekomst. Hoewel, wel met de oorspronkelijke uitstraling van het bouwdeel uit 1958 als uitgangspunt. En met het behoud van de vele kunstwerken, die terug zullen keren in de nieuwe onderwijsomgeving.

Mart Bremer, architect bij LIAG architecten en bouwadviseurs: “In de ‘nieuwe’ locatie Van der Waalslaan huisvest elk hoofdvolume een van de onderwijsclusters. In de transparante tussengelegen ruimten kom je elkaar tegen. Dit ritme dat karakteristiek is voor het bestaande gebouw houden we vast en zetten we door. Zo ontstaat er een heldere opzet, waar focus én interactie elkaar afwisselen. En een schoolgebouw waarin de leerlingen volop de ruimte krijgen om hun eigen route te bepalen en om hun talenten te ontdekken.”

Tekst gaat verder onder foto

LIAG_Bonhoeffer-College_Enschede_3.jpg-web.jpg
Beeld: LIAG architecten en bouwadviseurs

Volgende stappen

De komende 12 maanden wordt het ontwerpproces doorlopen, dat gebeurt van grof naar fijn. Tijdens de eerste maanden werken de architecten zich in het programma van eisen in. Ze vertalen dit naar een voorontwerp en technisch ontwerp. In de volgende fase wordt dit plan verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp met onder meer plattegronden, gevels en de inrichting van gebouw. Het streven is het definitief ontwerp in het najaar van 2022 te presenteren. Daarna wordt een aannemer gezocht om als ‘bouwteampartner’ het ontwerp verder mee uit te werken. In de zomer van 2023 zal gestart worden met de vernieuwbouw. De verwachting is dat het vernieuwde schoolgebouw in november 2024 (schooljaar 2024-2025) in gebruik kan worden genomen.

Wij verheugen ons erg op onze nieuwe leeromgeving. Zoals het er nu uitziet wordt het prachtig! Maar we realiseren ons ook dat het verbouwen van een school nogal wat voeten in aarde heeft. Samen met onze leerlingen, ouders, medewerkers en buurtbewoners hopen we dit proces zo goed mogelijk te doorlopen. Via o.a. deze website zullen we alle betrokkenen daarom regelmatig van de voortgang op de hoogte brengen. Heeft u vragen over de vernieuwbouw? Stuur dan een mail naar [email protected].