Locatie Van der Waalslaan

Ruimte om te kiezen

Op onze locatie heb je veel te kiezen. Zo kunnen alle leerlingen van de locatie extra flex lessen volgen voor bijna alle vakken. Tijdens die flex lessen krijg je bijvoorbeeld extra ondersteuning voor een vak of ga je dieper op een bepaald thema in. Maar je kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor extra sportlessen. Daarnaast kun je bij ons in de bovenbouw in de profielen uit veel verschillende vakken en extra vakken kiezen.

Verder vinden wij het op onze school belangrijk dat je naast theorievakken kennismaakt met meer praktijkgerichte vakken. Zo bieden wij alle brugklassers mavo/havo/vwo het vak Science aan. In een prachtig praktijklokaal maken de leerlingen kennis met een combinatie van techniek, natuurkunde en scheikunde. En natuurlijk hebben alle leerlingen standaard de volgende praktijklessen in hun lesrooster staan: lichamelijke opvoeding, tekenen, beeldende vorming en muziek.

Voor elke leerling die meer kan en wil is er maatwerk mogelijk. Dit geldt voor mavo, havo en vwo leerlingen. Op onze locatie is het voor leerlingen mogelijk om snipperuren in te zetten. Snipperuren zijn uren die leerlingen naar eigen inzicht in kunnen zetten om geoorloofd één of enkele uren te kunnen missen. Leerlingen hebben hierdoor meer invloed op hun eigen onderwijsleerproces.

Bij ons op school willen we stimuleren dat de leerling steeds meer regie pakt over zijn ontwikkeling. Daarom werken wij bij ons op school met zogenaamde driehoeksgesprekken. Een driehoeksgesprek is een gesprek tussen mentor, leerling en ouders/verzorgers waarin aandacht is voor de persoonlijke en onderwijskundige ontwikkeling van de leerling. De leerling leidt dit gesprek, indien nodig ondersteund door mentor en/of ouders/verzorgers.

Op de locatie werken we met een verlengde brugperiode.