Locatie Van der Waalslaan

Ruimte om te kiezen

Op onze locatie heb je veel te kiezen. Zo kunnen alle leerlingen van de locatie extra flex lessen volgen voor bijna alle vakken. Tijdens die flex lessen krijg je bijvoorbeeld extra ondersteuning voor een vak of ga je dieper op een bepaald thema in. Maar je kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor extra sportlessen. Daarnaast kun je bij ons in de bovenbouw in de profielen uit veel verschillende vakken kiezen. En kun je ook extra vakken kiezen.

Verder vinden wij het op onze school belangrijk dat je naast theorievakken, ook kennismaakt met meer praktijkgerichte vakken. Zo bieden wij alle brugklassers mavo/havo/vwo het vak Science aan. In een prachtig praktijklokaal maken de leerlingen kennis met een combinatie van techniek, natuurkunde en scheikunde. En natuurlijk hebben alle leerlingen standaard de volgende praktijklessen in hun lesrooster staan: lichamelijke opvoeding, tekenen, beeldende vorming en muziek.

Voor elke leerling die meer kan en wil is er maatwerk mogelijk. Dit geldt voor mavo, havo en vwo leerlingen.