Locatie Van der Waalslaan

Op de locatie Van der Waalslaan bieden wij voor leerlingen die intellectueel wat extra's in huis hebben, de vwo-plus stroom in klas 1, 2 en 3 aan. Mocht je hierbij specialistische begeleiding nodig hebben, dan kun je terecht bij onze orthopedagoog.

De vwo-plus-klas kent 2 doelstellingen. Enerzijds bieden we een programma dat gebaseerd is op de reguliere lesstof, in werkvormen die uitdagender zijn. Anderzijds krijgen de vwo-plus-leerlingen in de projectlessen verrijkingsstof aangeboden die in een aantal gevallen vakoverstijgend is.

Uitdagende leeromgeving

De van der Waalslaan biedt meer- en hoogbegaafde leerlingen vanaf de brugklas een uitdagende leeromgeving, zodat ook zij optimaal kunnen groeien als persoon. Kenmerkend van deze leerlingen is dat zij vaak creatief zijn, een brede interesse hebben en een nieuwsgierige en onderzoekende houding hebben. Veel van deze leerlingen leren anders en hebben een andere sociaal-emotionele begeleiding of aanpak nodig dan reguliere vwo-leerlingen. Vooral de omgang met ontwikkelingsgelijken is daarin erg belangrijk. Daarom zitten de vwo-plus leerlingen de eerste drie jaar bij elkaar in één groep (de plusklas), met vaste docenten en mentoren die hen goed kennen.

Door indikking en versnelling van de lesstof bij een aantal vakken, wordt compacter onderwijs gevolgd. Hierdoor komt er ruimte vrij voor verrijking in de vorm van vakoverstijgende projecten en het vak Life & Science. De Universiteit Twente heeft dit programma ontwikkeld. Het vak wordt ook gegeven door studenten van de Universiteit, en zij staan weer onder altijd onder begeleiding van onze eigen leraren.

Plusdag

Op de woensdag, de zogenaamde plusdag, werken de leerlingen in klas 1 aan leuke, uitdagende en creatieve projecten. Niet één uurtje, maar een hele dag in de week. De eerste twee uur wordt het vak Life & Science gegeven en na de pauze hebben de leerlingen het vak vwo-plus projecten. De plusprojecten zijn uitdagend en voor een deel ‘vakoverstijgend’; dat betekent dat er meerdere vakken tegelijkertijd een rol spelen. Zo doen de leerlingen bijvoorbeeld een ontwerponderzoek naar het klaslokaal van de toekomst, maken ze een eigen Klokhuis aflevering en gaan ze voor het Monet project langs bij Rijksmuseum Twenthe. Bij de vwo-plus route leer je binnen- en buiten de school door te werken aan dit soort uitdagende opdrachten.

In klas 2 en 3 loopt de leerlijn van Life & Science door en werken de vwo-plus leerlingen één uur in de week aan een eigen gekozen project. Dit mag alleen, in tweetallen of in een groepje en kan over van alles gaan... Misschien wil je wel onderzoeken hoe je een kolonie kunt stichten op Mars? Of wil je je eigen muziekalbum, game of horrorfilm maken.

Testen, toelating en plaatsing klas 1 vwo-plus

In principe komen leerlingen met een vwo-advies van de basisschool en een hoge score op de Citovolgsysteemtoets voor vwo-plus in aanmerking. Het Bonhoeffer College bepaalt uiteindelijk wie er geplaatst kan worden. Voor de leerlingen die niet geplaatst worden, hebben we vwo-klassen in leerjaar 1. Ook deze vwo-klassen krijgen een uitdagend programma.

Neem voor meer informatie contact op met Gert-Jan Gortemaker, via [email protected].