Locatie Van der Waalslaan

Brugperiode havo/vwo

Heb je een havo advies of een havo/vwo advies? Dan kom je in een brugklas havo/vwo. Deze brugperiode (onderbouw) duurt twee schooljaren. Je gaat dus van 1 havo/vwo door naar 2 havo/vwo. Aan het einde van 2e leerjaar wordt duidelijk waar je het beste op je plek zit: havo of vwo.

Alle onderbouw leerlingen van de havo houden zich bezig met het oriënteren op de toekomst. De leerlingen maken stappen om in leerjaar 3 tot een goede profielkeuze te komen. Om zich voor te bereiden op de toekomst, gebruiken we theoretische vakken om te leren en daarnaast praktijkvakken om de opgedane kennis te oefenen. Het vak LO sluit bijvoorbeeld aan bij BSM in de bovenbouw en het vak Science is de voorbereiding op de vakken natuurkunde en scheikunde