Locatie Van der Waalslaan

Wat is PGP-havo?

In samenwerking met scholen ontwikkelt Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) praktijkgerichte examenprogramma’s voor havo bovenbouw leerlingen. Dit sluit aan bij wensen vanuit onder andere de VO-Raad, Vereniging Hogescholen, de Onderwijsraad en het ministerie van OCW. De programma’s sluiten aan bij de behoefte van leerlingen om praktisch bezig te zijn en de relevantie van wat ze leren te ervaren. Er wordt een praktijkgericht programma Maatschappij (pgp-M) en een praktijkgericht programma Technologie (pgp-T) ontwikkeld.

  • Het conceptexamenprogramma Technologie is een programma waarin de brede toepassing van technologie in de wereld om ons heen centraal staat.
  • Het conceptexamenprogramma Maatschappij is een programma waarin de focus ligt op het werken mét en vóór mensen.
  Waarom PGP-havo

  Met PGP-havo worden leerlingen beter voorbereid op (de keuze voor) het vervolgonderwijs en ontwikkelen tegelijkertijd beroepsbeelden op hbo-niveau. Ze krijgen de kans om op ontdekkingstocht te gaan en hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

  Ook dragen de praktijkgerichte programma’s bij aan de behoefte van havisten om praktisch bezig te zijn. Op de havo zitten nogal wat leerlingen die veel in hun mars hebben, maar zich minder aangesproken voelen door alleen theoretisch onderwijs. Het zijn doeners, die opbloeien als ze ook kunnen leren in de praktijk en de relevantie te zien van wat ze leren. Door aan de havo een praktisch programma toe te voegen, willen we een goede basis leggen voor de toekomst, maar ook beter aansluiten bij het type leerling en daarmee motiveren voor zijn/haar havo-opleiding.

  PGP-havo op Van der Waalslaan

  Binnen de praktijkgerichte programma’s gaan leerlingen aan de slag met praktische en realistische opdrachten voor externe opdrachtgevers, die binnen of buiten school worden uitgevoerd. Een opdrachtgever kan dus bijvoorbeeld zijn de gemeente Enschede maar ook een zorgcentrum. Met als doel leerlingen meer te motiveren door het werken aan vakoverstijgende, praktijkgerichte en levensechte opdrachten. Waardoor ze zich beter oriënteren in de wereld van de toekomst en een weloverwogen studiekeuze kunnen maken.

  Meer weten?

  Wil je meer informatie, vraag er naar op de informatieavond/open dag, of neem contact op met Bahar Gul ([email protected]).