Locatie Van der Waalslaan

Brugperiode mavo/havo

Heb je een mavo advies of een mavo/havo advies? Dan kom je in een brugklas mavo/havo. Deze brugperiode (onderbouw) duurt twee schooljaren. Je gaat dus van 1 mavo/havo door naar 2 mavo/havo. Aan het einde van 2e leerjaar wordt duidelijk waar je het beste op je plek zit: mavo of havo.

Alle onderbouw leerlingen volgen binnen de mavo, naast alle theoretische en praktische vakken, het praktijkgerichte vak Business School. Bij dit vak leer je over economie en ondernemerschap in het algemeen en over sociaal en duurzaam ondernemen in het bijzonder. Dat doe je met praktijk gerelateerde opdrachten. Soms zelfs door middel van praktijkopdrachten van een echte ondernemer uit Enschede.

Naast het praktijkgerichte vak Business School volg je ook nog het praktijkgerichte vak Science. Een combinatie van de vakken: natuurkunde, scheikunde en techniek.

We vinden het binnen de mavo dus belangrijk dat er naast aandacht voor een sterke theoretische basis ook aandacht is voor het ontwikkelen van algemene en praktijkgerichte vaardigheden waar je in je toekomst veel aan hebt.

Bovenbouw mavo

In leerjaar 3 en 4 (bovenbouw) van de mavo volgen alle leerlingen, naast de gekozen profiel- en keuzevakken, altijd een praktijkgericht vak. Je kan kiezen uit ‘Economie en Ondernemen’, ‘Dienstverlening en Producten’ of ‘Techniek en Innovatief vakmanschap’. Dit is onderdeel van het praktijkgerichte programma mavo (PGP-mavo).

Met een praktijkgericht vak doe je praktische kennis en ervaring op in verschillende werkvelden. We zetten in op het ontwikkelen van algemene en praktische vaardigheden zoals samenwerken, plannen, organiseren, onderzoeken en presenteren. We werken daarbij met echte opdrachten van ondernemers uit onze buurt. Met als doel je zo goed mogelijk voor te bereiden op de doorstroom naar mbo of havo.