Locatie Van der Waalslaan

Brugperiode mavo/havo

Heb je een mavo advies of een mavo/havo advies? Dan kom je in een brugklas mavo/havo. Deze brugperiode (onderbouw) duurt twee schooljaren. Je gaat dus van 1 mavo/havo door naar 2 mavo/havo. Aan het einde van 2e leerjaar wordt duidelijk waar je het beste op je plek zit: mavo of havo.

Alle onderbouw leerlingen volgen binnen de mavo het praktijkgerichte vak Business School. Bij dit vak leer je over economie en ondernemerschap in het algemeen en over sociaal en duurzaam ondernemen in het bijzonder. Dat doe je met praktijk gerelateerde opdrachten. Soms zelfs door middel van praktijkopdrachten van een echte ondernemer uit Enschede.

Naast het praktijkgerichte vak Business School volg je ook het praktijkgerichte vak Science. Een combinatie van de vakken: natuurkunde, scheikunde en techniek.

Bovenbouw mavo

In leerjaar 3 en 4 (bovenbouw) van de mavo volgen alle leerlingen, naast de gekozen profiel- en keuzevakken, altijd een praktijkgericht vak. Je kan kiezen uit ‘Economie en Ondernemen’, ‘Dienstverlening en Producten’ of ‘Techniek en Innovatief vakmanschap’. Dit is onderdeel van het praktijkgerichte programma mavo (PGP-mavo).

Met een praktijkgericht vak doe je praktische kennis en ervaring op in verschillende werkvelden. We werken met echte opdrachten van ondernemers uit onze buurt.