Locatie Van der Waalslaan

Contact opnemen voor

Ziekmelden: (053) 751 26 00

Ben je ziek, dan moeten je ouders/verzorgers dat ’s ochtends zo vroeg mogelijk, maar vóór 8.30 uur, telefonisch melden. Je kunt voor maximaal 2 dagen ziek gemeld worden. Daarna moeten je ouders/verzorgers weer bellen om te voorkomen dat je als onterecht afwezig wordt geregistreerd. Ziekmelden kan ook door een e-mail te sturen aan het Leerlingencentrum ([email protected]). Ook voor ziekmelden per e-mail geldt: liefst 's ochtends zo vroeg mogelijk, maar vóór 8.30 uur.

Tijdens schooltijden zijn wij telefonisch bereikbaar via ons algemene telefoonnummer: (053) 751 26 00.

Voor dringende zaken buiten schooltijden kunnen ouders/verzorgers telefonisch contact opnemen met de mentor van hun kind. Contactgegevens worden aan het begin van het schooljaar per klas uitgereikt. Indien nodig zijn de directieleden bereikbaar op onderstaande 06-nummers.

Verzuim

Onze school is steeds actiever in het administreren en het navolgen van de verzuimregels, om zo het voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Wij vragen u als ouder/verzorger om extra alert te zijn in het informeren van school als uw zoon en/of dochter afwezig is. Wij hanteren voor verzuim de richtlijnen van leerplicht van de gemeente Enschede (www.enschede.nl/leerplicht)

Locatiedirectie

Portret Harald  Huijssoon
Locatiedirecteur
Harald Huijssoon
[email protected]
06 317 799 87
Portret Eva  Overkemping
teamleider mavo (klas 1 t/m 4)
Eva Overkemping
[email protected]
06 57758145
Portret Bas  Waaijer
teamleider havo (klas 1 t/m 5)
Bas Waaijer
[email protected]
06 576 306 99
Portret Gert-Jan  Gortemaker
teamleider vwo & vwo+ (klas 1 t/m 6)
Gert-Jan Gortemaker
[email protected]
06 538 325 32