Locatie Van der Waalslaan

Contact opnemen voor

Ziekmelden: (053) 751 26 00

Ben je ziek, dan moeten je ouders/verzorgers dat ’s ochtends zo vroeg mogelijk, maar vóór 8.30 uur, telefonisch melden. Je kunt voor maximaal 2 dagen ziek gemeld worden. Daarna moeten je ouders/verzorgers weer bellen om te voorkomen dat je als onterecht afwezig wordt geregistreerd. Ziekmelden kan ook door een e-mail te sturen aan het Leerlingencentrum ([email protected]). Ook voor ziekmelden per e-mail geldt: liefst 's ochtends zo vroeg mogelijk, maar vóór 8.30 uur.

Tijdens schooltijden zijn wij telefonisch bereikbaar via ons algemene telefoonnummer: (053) 751 26 00.

Voor dringende zaken buiten schooltijden kunnen ouders/verzorgers telefonisch contact opnemen met de mentor van hun kind. Contactgegevens worden aan het begin van het schooljaar per klas uitgereikt. Onze directie is via onderstaande gegevens bereikbaar.

Verzuim

Onze school is steeds actiever in het administreren en het navolgen van de verzuimregels, om zo het voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Wij vragen u als ouder/verzorger om extra alert te zijn in het informeren van school als uw zoon en/of dochter afwezig is. Wij hanteren voor verzuim de richtlijnen van leerplicht van de gemeente Enschede (www.enschede.nl/leerplicht)

Locatiedirectie

Portret Yvonne  Zweverink
Locatiedirecteur
Yvonne Zweverink
[email protected]
Portret Eva  Overkemping
teamleider mavo (klas 1 t/m 4)
Eva Overkemping
[email protected]
06 57758145
Portret Bas  Waaijer
teamleider havo (klas 1 t/m 5)
Bas Waaijer
[email protected]
06 576 306 99
Portret Gert-Jan  Gortemaker
teamleider vwo & vwo+ (klas 1 t/m 6)
Gert-Jan Gortemaker
[email protected]
06 538 325 32