Locatie Van der Waalslaan

U kunt uw kind en ons helpen problemen te voorkomen door het volgende serieus te nemen:

 • Als uw zoon of dochter, wegens ziekte, niet op school kan komen geef dit dan ’s morgens zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk vóór 8.30 uur, door aan het leerlingencentrum via telefoonnummer 053 - 751 26 00 (keuze 1).* Uw kind kan voor maximaal 2 dagen ziek worden gemeld. Wanneer uw zoon of dochter langer dan 2 dagen ziek blijft, is dit geen probleem, maar zal hij/zij wel opnieuw door u als ouder/verzorger ziek moeten worden gemeld.
 • Ziekmelden kan ook middels een e-mail te sturen aan [email protected]
 • Laat het leerlingencentrum zo vroeg mogelijk weten wanneer bepaalde afspraken zijn, zoals b.v. een bezoek aan de huisarts of specialist. Indien mogelijk 3 dagen voordat de afspraak plaatsvindt, niet nadien. U dient hiervoor een verlofformulier in te vullen en in te (laten) leveren bij het leerlingencentrum.
 • Plan het liefst zo min mogelijk afspraken tijdens lesuren!
 • Toestemming voor verlof van een gehele dag of langer dient -indien mogelijk- 1 week van tevoren bij het leerlingencentrum te worden aangevraagd middels een aanvraagformulier langdurig verlof. Uw aanvraag zal worden afgehandeld conform de richtlijnen van de leerplichtwet. Bij twijfel zal de aanvraag worden voorgelegd aan de schoolleiding.
 • Als leerlingen een proefwerk of toets hebben gemist, maken zij zo spoedig mogelijk een afspraak met de docent om deze in te halen.
 • Heeft uw zoon of dochter een PTA-toets op de dag dat hij of zij afwezig is, geef dit dan tijdig door middels het formulier bevestiging van verhindering. (Voor gemiste PTA’s geldt het examenreglement.)
 • Leerlingen zijn op tijd in de lessen en in tussenuren verblijven ze in het pauzegebied. Onderbouwleerlingen mogen het schoolterrein niet verlaten. Bij het laatste uur kunnen leerlingen naar huis na akkoord van de medewerker van het leerlingencentrum.
 • Als leerlingen uit de les worden verwijderd melden zij zich binnen 5 minuten bij het leerlingencentrum.
 • Kijk regelmatig met uw kind(eren) op SOMtoday of er nog absentiemeldingen zijn en probeer openstaande absenties per omgaande te verantwoorden.
 • Leerlingen zorgen ervoor dat ze op tijd aanwezig zijn, met de juiste spullen, in het lokaal. Leerlingen die te laat in de les zijn, moeten zich de eerstvolgende lesdag om 7.45 uur melden in het leerlingencentrum. Bij ongeoorloofde afwezigheid halen leerlingen de gemiste uren dubbel in. Bij herhaling zijn wij als school verplicht dit te melden bij leerplicht.
 • Leerlingen die 18 jaar en ouder zijn mogen zelf hun absenties regelen. U als ouder/verzorger blijft echter verantwoordelijk zolang uw zoon of dochter nog geen startkwalificatie heeft.

Mochten er ondanks alle ondersteuning, onverhoopt toch langer dan wenselijk absenties openstaan dan worden u, de mentor en de leerlingencoördinator/afdelingsleider, daarvan via de mail door ons op de hoogte gebracht.

Uiteraard kunt u voor alle bovenvermelde zaken telefonisch contact met het leerlingencentrum opnemen via 053 - 751 26 00 (keuze 1) of een mail sturen naar [email protected]

Persoonlijk contact heeft uiteraard de voorkeur!