Locatie Van der Waalslaan

Bij ons op school willen we stimuleren dat jij als leerling steeds meer regie pakt over jouw eigen ontwikkeling. Daarom werken wij bij ons op school met zogenaamde driehoeksgesprekken. Een driehoeksgesprek is een gesprek tussen mentor, leerling en ouders/verzorgers waarin aandacht is voor de persoonlijke en onderwijskundige ontwikkeling van de leerling. De leerling leidt dit gesprek, indien nodig ondersteund door mentor en/of ouders/verzorgers.

En we hebben nog een andere belangrijke plek in de school waar je terecht kunt met je vragen. Die plek heet het Leerlingencentrum. Daar zijn altijd medewerkers van de school aanwezig om je verder te helpen.

Daarnaast vinden wij het heel belangrijk dat leerlingen goed leren plannen. Alle brugklasleerlingen krijgen daarom van ons een planagenda en leren tijdens de mentorlessen hoe ze deze goed kunnen inzetten. Ook wordt er aandacht besteed aan hoe jij je het huiswerk het beste kan maken en hoe te leren voor toetsen.