Locatie Van der Waalslaan

Ook vinden er gedurende het schooljaar zogenaamde driehoeksgesprekken plaats tussen jou, je ouders en je mentor om jouw welbevinden en ontwikkeling te bespreken. En we hebben nog een andere belangrijke plek in de school waar je terecht kunt met je vragen. Die plek heet het Leerlingencentrum. Daar zijn altijd medewerkers van de school aanwezig om je verder te helpen.

Daarnaast vinden wij het heel belangrijk dat leerlingen goed leren plannen. Alle leerlingen krijgen daarom van ons een planagenda en leren tijdens de mentorlessen hoe ze deze goed kunnen inzetten. Ook wordt er aandacht besteed aan hoe jij je het huiswerk het beste kan maken en hoe te leren voor toetsen.