Locatie Van der Waalslaan

De ouderraad (OR) adviseert de schoolleiding en de medezeggenschapsraad (MR) van de school over onderwerpen die voor ouders en leerlingen van belang zijn. De OR mag de schoolleiding gevraagd en ongevraagd van advies dienen. De ouderraad behartigt de belangen van ouders/verzorgers en indirect dus ook de belangen van leerlingen. De OR fungeert als klankbord voor de directie en is alert op bijzondere zaken binnen onze school en in het onderwijs in het algemeen.

Organisatie ouderraad

In de OR zijn de ouders van leerlingen vertegenwoordigd. Het Bonhoeffer College roept ouders van leerlingen ieder schooljaar op, om zich aan te melden voor deelname in de ouderraad. De school streeft daarbij naar een evenredige vertegenwoordiging van ouders van leerlingen uit de verschillende afdelingen en leerjaren.

Contact

De OR vindt het belangrijk te weten wat er bij ouders en leerlingen leeft. Pas dan kan de ouderraad optimaal functioneren als spreekbuis en klankbord. Indien u een onderwerp in de OR besproken wilt hebben dan horen wij graag van u. Wilt u lid worden van de ouderraad of een keer een vergadering bijwonen? Of wilt u op een andere manier een bijdrage leveren aan de OR? In alle gevallen kunt u contact met ons opnemen via een e-mail naar [email protected].

Even voorstellen...

Hieronder stelt de OR van de locatie Van der Waalslaan zich aan u voor:


Bart Veenstra
(voorzitter)

"Mijn zoon heeft vorig jaar zijn mavo-diploma behaald op de Van der Waalslaan en mijn dochter zit nu in 2 mavo. De reden dat ik mij heb aangemeld voor de ouderraad ligt in het feit ik vind dat de inbreng van de ouders op school van onschatbare waarde kan zijn. Wij als ouders weten precies waarmee onze kinderen worstelen op school. Met deze informatie kan de school haar taken in detail verbeteren om zo de kwaliteit naar een nog hoger plan te trekken. Hier plukt mijn (maar dus ook: uw) kind de vruchten van."

Paul de Vries (secretaris)"Lid worden van de ouderraad leek mij de ideale manier om betrokken te blijven bij het onderwijs van mijn 2 zoons, zonder me al te veel direct met hun zaken op school te hoeven bemoeien. Ik hoop in deze ouderraad constructief bij te kunnen dragen aan nieuwe inzichten en verbeterpunten. Met als doel om de school te helpen om beter en prettiger onderwijs te kunnen leveren, en daar waar mogelijk ouders meer (of duidelijker) te betrekken in de processen."
Gaetse Meester
"Ik ben vader van 2 dochters, die beide op het vwo zitten. Betrokkenheid bij de school vind ik belangrijk. Als je het combineert met de mede te organiseren evenementen zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse Kerstbal, dan is dat ook nog eens erg leuk om mee te maken."
Juliana Gabro"Ik ben sinds kort lid van de ouderraad. Deze keuze heb ik genomen omdat ik mij meer in het voortgezet onderwijs wil verdiepen en omdat ik betrokkenheid bij school zeer essentieel vind. Aangezien de ouderraad een belangrijk orgaan is op de locatie Van der Waalslaan hoop ik middels het meedenken een steentje bij te kunnen dragen aan de relevante thema´s die besproken worden."
Stefan Leeuwenkuijl
(penningmeester)
"Mijn dochter is in 2017 gestart met haar vwo-opleiding aan de Van der Waalslaan.
Tijdens een van de open dagen wees Dhr. Gerritsen op de noodzaak van een goede band tussen leerling, ouders/verzorgers en de school. Hij sprak toen ook over de rol van de ouderraad in dit proces en gaf daarbij aan dat deze wel wat versterking kon gebruiken. Aangezien ik mij toch al had voorgenomen om bij de middelbare schoolperiode van mijn kinderen meer betrokken te zijn bij school in de vorm van deelname in een commissie, leek mij dit het uitgelezen moment om toe te treden tot de ouderraad. Als lid van de ouderraad krijg je meer inzicht in de vraagstukken die leven bij de drie peilers die gezamenlijk moeten bijdragen tot een leuke, leerzame, uitdagende en afgeronde middelbare schoolopleiding binnen een veilige en gezonde leeromgeving.
Dus mocht u vragen, verbeterpunten, suggesties of hulp nodig hebben om als onderdeel van het drieluik dat gezamenlijke doel te verwezenlijken, schroom dan niet en spreek mij aan of mail ons.


Sandra Scholtenhave

"Mijn dochter gaat sinds 2018 naar deze school. Ik merkte al snel dat alles bij een (grote) middelbare school heel anders gaat dan bij de basisschool. Niet alleen voor het kind maar ook voor de ouders. Om een goed beeld en een goede binding te krijgen met de school heb ik me met enthousiasme bij de ouderraad aangemeld. Ik vind het belangrijk om een klankbord te zijn voor ouders. Ik wil graag op een positieve manier meedenken over hoe dingen verbeterd kunnen worden, feedback en signalen van ouders en kinderen terugkoppelen aan het onderwijsteam, en de belangen van kinderen en ouders behartigen."
Rachel Kleijn-Laarhuis"Als moeder van twee dochters krijg ik het een en ander mee hoe het gaat op school. Ik vind het belangrijk dat kinderen zichzelf ontplooien en dat zij uitgedaagd worden door docenten en ouders en kunnen uitgroeien naar zelfstandige personen die met beide benen op de grond staan. Om dat te kunnen bereiken heb je een omgeving nodig die in staat is om kritisch naar zichzelf te durven kijken. Het Bonhoeffer College kan dat, en is in staat gebleken een positieve, vernieuwende, innovatieve en zelfbewuste school te zijn. Als ouderraad kunnen wij proberen een klankbord te zijn voor zowel ouders, leerlingen en directie, om zo bij te dragen aan een positief schoolklimaat waarin een ieder zichzelf kan zijn en kan uitgroeien tot een prachtig mens!"
Cindy Groothuis

"Ik heb een zoon in 3 Havo en een zoon en dochter die nog op de basisschool zitten. Aanleiding om deel te nemen aan de ouderraad was de sluiting van de school tijdens de Corona uitbraak. In deze periode kwam meer dan ooit het besef hoe belangrijk de school is voor mijn kinderen en dus ook voor ons gezin. Niet alleen vanwege het onderwijs dat ze krijgen, maar met name ook vanwege de sociale contacten die ze op school hebben, en het belang van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ik vind het erg fijn om betrokken te mogen zijn bij alle ontwikkelingen van de school en ik zal mijn best doen om een positieve bijdrage te leveren aan een goed en veilig schoolklimaat voor onze kinderen."

Simone Alberts

"Ik ben de moeder van 2 kinderen: dochter Amy Jane is mijn eerste kind op het voortgezet onderwijs (VWO+), zoon Tobias zit nog op CBS Drakensteyn. Ik ben op de basisschool altijd betrokken geweest bij allerlei activiteiten en heb dit goed ervaren door de waardering die ik kreeg. Het lijkt mij leuk dit voort te zetten op het voortgezet onderwijs. Als ouder heb ik de ervaring dat mijn betrokkenheid bij de school ook persoonlijk meehelpt ontwikkelen met mijn kind. De ontwikkelingen op scholen kunnen zo snel gaan dat je het van een afstandje niet allemaal bij kunt houden. Zo blijf ik up-to-date en weet ik hoe ik ze door het schooltraject kan begeleiden. Mijn ervaring is ook dat het motiverend op je kind werkt. Daarnaast is het leuk om de school en daarmee andere kinderen en andere ouders te helpen. Ik verheug me op deze nieuwe uitdaging en het leren kennen van nieuwe mensen, ideeën uitwisselen, etc."

Gaby Abdallah"Volgens ons zijn wij (als ouders) en de school gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijzen en opvoeden van onze kinderen. Met name in het voortgezet onderwijs is de samenwerking met de school cruciaal voor de ontwikkeling van het kind. Het is van groot belang om via de Ouderraad betrokken te zijn bij de (onderwijs)ontwikkelingen op het Bonhoeffer College (Van der Waalslaan).

Onze zoon zit op VWO+. Thuis praten we regelmatig over wat er op school gebeurt. Hij vindt het goed en cool dat zijn vader in de Ouderraad zit. Wij hopen dat onze dochter ook voor het Bonhoeffer College kiest."