Locatie Van der Waalslaan

De ouderraad (OR) adviseert de schoolleiding en de medezeggenschapsraad (MR) van de school over onderwerpen die voor ouders en leerlingen van belang zijn. De OR mag de schoolleiding gevraagd en ongevraagd van advies dienen. De ouderraad behartigt de belangen van ouders/verzorgers en indirect dus ook de belangen van leerlingen. De OR fungeert als klankbord voor de directie en is alert op bijzondere zaken binnen onze school en in het onderwijs in het algemeen.

Organisatie ouderraad

In de OR zijn de ouders van leerlingen vertegenwoordigd. Het Bonhoeffer College roept ouders van leerlingen ieder schooljaar op, om zich aan te melden voor deelname in de ouderraad. De school streeft daarbij naar een evenredige vertegenwoordiging van ouders van leerlingen uit de verschillende afdelingen en leerjaren.

Contact

De OR vindt het belangrijk te weten wat er bij ouders en leerlingen leeft. Pas dan kan de ouderraad optimaal functioneren als spreekbuis en klankbord. Indien u een onderwerp in de OR besproken wilt hebben dan horen wij graag van u. Wilt u lid worden van de ouderraad of een keer een vergadering bijwonen? Of wilt u op een andere manier een bijdrage leveren aan de OR? In alle gevallen kunt u contact met ons opnemen via een e-mail naar [email protected].

Even voorstellen...

Hieronder stelt de OR van de locatie Van der Waalslaan zich aan u voor:

Stefan Leeuwenkuijl
(penningmeester)
"Mijn dochter is in 2017 gestart met haar vwo-opleiding aan de Van der Waalslaan.
Tijdens een van de open dagen wees Dhr. Gerritsen op de noodzaak van een goede band tussen leerling, ouders/verzorgers en de school. Hij sprak toen ook over de rol van de ouderraad in dit proces en gaf daarbij aan dat deze wel wat versterking kon gebruiken. Aangezien ik mij toch al had voorgenomen om bij de middelbare schoolperiode van mijn kinderen meer betrokken te zijn bij school in de vorm van deelname in een commissie, leek mij dit het uitgelezen moment om toe te treden tot de ouderraad. Als lid van de ouderraad krijg je meer inzicht in de vraagstukken die leven bij de drie peilers die gezamenlijk moeten bijdragen tot een leuke, leerzame, uitdagende en afgeronde middelbare schoolopleiding binnen een veilige en gezonde leeromgeving.
Dus mocht u vragen, verbeterpunten, suggesties of hulp nodig hebben om als onderdeel van het drieluik dat gezamenlijke doel te verwezenlijken, schroom dan niet en spreek mij aan of mail ons.
Rachel Kleijn-Laarhuis"Als moeder van twee dochters krijg ik het een en ander mee hoe het gaat op school. Ik vind het belangrijk dat kinderen zichzelf ontplooien en dat zij uitgedaagd worden door docenten en ouders en kunnen uitgroeien naar zelfstandige personen die met beide benen op de grond staan. Om dat te kunnen bereiken heb je een omgeving nodig die in staat is om kritisch naar zichzelf te durven kijken. Het Bonhoeffer College kan dat, en is in staat gebleken een positieve, vernieuwende, innovatieve en zelfbewuste school te zijn. Als ouderraad kunnen wij proberen een klankbord te zijn voor zowel ouders, leerlingen en directie, om zo bij te dragen aan een positief schoolklimaat waarin een ieder zichzelf kan zijn en kan uitgroeien tot een prachtig mens!"
Cindy Groothuis

"Ik heb een zoon in 3 Havo en een zoon en dochter die nog op de basisschool zitten. Aanleiding om deel te nemen aan de ouderraad was de sluiting van de school tijdens de Corona uitbraak. In deze periode kwam meer dan ooit het besef hoe belangrijk de school is voor mijn kinderen en dus ook voor ons gezin. Niet alleen vanwege het onderwijs dat ze krijgen, maar met name ook vanwege de sociale contacten die ze op school hebben, en het belang van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ik vind het erg fijn om betrokken te mogen zijn bij alle ontwikkelingen van de school en ik zal mijn best doen om een positieve bijdrage te leveren aan een goed en veilig schoolklimaat voor onze kinderen."

Simone Alberts

"Ik ben de moeder van 2 kinderen: dochter Amy Jane is mijn eerste kind op het voortgezet onderwijs (VWO+), zoon Tobias zit nog op CBS Drakensteyn. Ik ben op de basisschool altijd betrokken geweest bij allerlei activiteiten en heb dit goed ervaren door de waardering die ik kreeg. Het lijkt mij leuk dit voort te zetten op het voortgezet onderwijs. Als ouder heb ik de ervaring dat mijn betrokkenheid bij de school ook persoonlijk meehelpt ontwikkelen met mijn kind. De ontwikkelingen op scholen kunnen zo snel gaan dat je het van een afstandje niet allemaal bij kunt houden. Zo blijf ik up-to-date en weet ik hoe ik ze door het schooltraject kan begeleiden. Mijn ervaring is ook dat het motiverend op je kind werkt. Daarnaast is het leuk om de school en daarmee andere kinderen en andere ouders te helpen. Ik verheug me op deze nieuwe uitdaging en het leren kennen van nieuwe mensen, ideeën uitwisselen, etc."

Marjon Nijhof"Mijn naam is Marjon Nijhof, moeder van 2 kinderen. Onze zoon zit in de vijfde en onze dochter in de tweede van het Bonhoeffer College.

Sinds november 2021 ben ik OR-lid van deze school. Als ouder vind ik het belangrijk om betrokken te zijn bij de school, in de OR kan dit als klankbord voor de ouders. Ook door te praten met de schoolleiding over actuele zaken, waarbij de mening van de OR wordt gevraagd, is een fijne samenwerking tussen ouders en school. Zo weet de school, waar wij als ouders in geïnteresseerd zijn en natuurlijk ook wat er bij onze kinderen speelt. Ik kijk uit naar het Ouder café, dat door de OR wordt georganiseerd, hopelijk treffen we elkaar daar!"

Linda ter Halle"Ik ben moeder van twee kinderen. Onze dochter is dit schooljaar gestart op Bonhoeffer College van der Waalslaan (1 HAVO/WVO) en onze zoon zit nog in groep 7 van de basisschool. Gelijk bij de start van het nieuwe schooljaar heb ik mee aangemeld bij de Ouderraad. De reden dat ik me aan heb gemeld, is dat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij het onderwijs van mijn kind. Uiteraard hoor je de verhalen waarmee je kind uit school komt, maar als lid van de ouderraad kun je deze informatie ook weer gebruiken om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Je kunt dus echt als klankbord fungeren. De ouderraad mag de schoolleiding en de medezeggenschapsraad van de school ook adviseren over vraagstukken en ontwikkelingen die leven en ik vind het fijn om door deelname aan de OR hier in mee te kunnen denken. Op deze manier hoop ik de belangen van zowel de kinderen als de ouders en de school te kunnen behartigen. En een bijdrage te kunnen leveren aan een positief schoolklimaat waar iedereen een fijne tijd heeft, zichzelf kan zijn en zich maximaal kan ontwikkelen."
Marloes Temmink"Mijn naam is Marloes Temmink en ik heb een zoon die de HAVO doet aan de Van der Waalslaan. De ouderraad is voor mij de ideale manier om nog meer in verbinding te staan met school. Juist in deze tijd waarin er veel flexibiliteit en veerkracht van zowel onze kinderen als van de school wordt gevraagd is goede communicatie tussen ouders en de school belangrijker dan ooit. Daar lever ik graag en met plezier een bijdrage aan!"
Jeroen Verplanke

"Mijn naam is Jeroen Verplanke. Ik ben 50 jaar en mijn dochter Roos zit dit jaar in 2 VWO. Ik ben zelf werkzaam als onderwijsmanager bij de Universiteit Twente en heb jarenlange ervaring in de medezeggenschap binnen het hoger onderwijs. Vanuit die ervaring hecht ik een groot belang aan het informele overleg tussen de schoolleiding, de ouders en de leerlingen. Voordat formele besluiten genomen kunnen worden door de schoolleiding, is namelijk wederzijds begrip en draagvlak nodig. De ouderraad is een belangrijk orgaan om dit te behalen. Ik neem graag deel aan de ouderraad om de schoolleiding te helpen haar richting te bepalen."

Anne Wessels-Vleeschouwer"Na een brief van de ouderraad ontvangen te hebben met het verzoek of meer ouders met kinderen in de onderbouw zich aan wilden melden bij de ouderraad, heb ik mij aangemeld. Inmiddels zitten onze drie dochters op het voortgezet onderwijs. Twee in de onderbouw en een in de bovenbouw. Toen de meisjes nog naar de basisschool gingen, ben ook altijd heel actief en betrokken geweest. Het leek mij leuk om nu hier ook betrokken te zijn en mijn steentje bij te dragen. Ik denk graag mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor onze kinderen en hun ouders gedurende hun schoolperiode op het Bonhoeffer college Van der Waalslaan."
Karin Boer"Als moeder van 1 dochter op deze mooie school en lerares in het basisonderwijs zijnde was voor mij de deelname aan de ouderraad een keuze die ik weloverwogen heb gemaakt. Ik was op zoek naar de verbinding en de mogelijkheden om de start soepel te laten verlopen van basisschool naar voortgezet onderwijs. Hier valt nog heel wat te behalen. Ik kreeg de online lessen van mijn dochter mee, hoorde de verhalen uit de praktijk op verschillende niveaus en vond dat ik met mijn deelname doelgericht mijn stem kon laten horen. Als we samen met leerkracht, ouder en kind realistische doelen kunnen halen ter verbetering van onderwijs en vooral de voorbereiding op het echte leven van onze kinderen draag ik graag mijn steentje bij."
Yausef Cengiz"Ik heb 2 dochters en 1 zoon waarvan mijn oudste dochter Ilya net klaar is met haar opleiding en inmiddels begonnen is aan haar studie Media en Vormgeving aan het ROC in Enschede. Mijn jongste dochter Lara is net begonnen aan de HAVO/VWO en mijn zoon Alex zit nog op de basisschool. De afgelopen 4 jaar was ik actief als ouder in de ouderraad aan het Carmelcollege in Losser waarvan het laatste jaar als voorzitter. Mijn keuze om deel te nemen aan de ouderraad is dat ik liever meepraat en meedenk dan dat ik aan de zijlijn sta. Ik heb ervaren dat de kennis en ervaring van mede ouderraadsleden zorgt voor een betere communicatie en tevens een grote bijdrage levert bij te nemen beslissingen. Daarnaast zorgt deelname aan de ouderraad ervoor dat je meer betrokken raakt bij de ontwikkelingen binnen de school. Met mijn ervaring binnen de ouderraad wil ik graag samen met andere leden van de ouderraad een positieve bijdrage leveren aan deze school."