Locatie Van der Waalslaan

Life & Science is een vak dat gedurende 36 lesweken 2 uur per week is geroosterd. Centraal thema is een bèta- technisch onderwerp, waarbij onderzoekend en ontwerpend leren wordt gestimuleerd en de verbinding tussen techniek en maatschappij wordt vormgegeven. De vakgroep Control Engineering ('robotica') van Universiteit Twente (UT) levert de inhoudelijke kennis van het onderwerp. De lessen worden voor een groot deel verzorgd door UT-studenten. Het curriculumontwerp wordt mede ondersteund door de vakgroep Curriculum Ontwerp.

1e leerjaar

Opzet is om al in de onderbouw te gaan werken aan onderzoeksvaardigheden. Daarbij maken de leerlingen in het 1e leerjaar kennis met robotica. Dat onderwerp leent zich goed om heel concreet 'dingen te maken' maar dient ook als kapstok voor andere disciplines zoals wetenschapsfilosofie, wiskunde en techniek.

2e leerjaar

In het 2e leerjaar kiezen leerlingen een bio-medisch onderwerp. Zij doen zelfstandig onderzoek en presenteren hun bevindingen in een wetenschappelijk Journal. Master studenten van de UT begeleiden de leerlingen hierbij.

3e leerjaar

Het 3e leerjaar, waarin 'Reflecteren en oordelen' centraal staan, wordt modulair vormgegeven. Rondom het thema 'Duurzaamheid' gaan de leerlingen aan de slag met duurzaam bouwen, energie, afval, voedsel, en vervoer. Een professioneel debater geeft de leerlingen les in debatteren.

Begeleiding, toetsing en beoordeling

Het vak Life & Science wordt verzorgd door 2 studenten van de UT en een begeleidend docent van het Bonhoeffer College. Vanuit de UT worden de studenten tevens vakinhoudelijk begeleid. Leerlingen volgen het vak op school, maar ook op de UT.

Voor Life & Science wordt speciaal lesmateriaal ontwikkeld. Het curriculum wordt geëvalueerd als onderdeel van een masterthesis van een student onderwijskunde van de vakgroep curriculumontwerp van de Universiteit Twente.

Het vak wordt getoetst en beoordeeld en resulteert in een rapportcijfer.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over Life & Science en plus-projecten contact op met Koen Krabbe via [email protected], Charlotte Harder via [email protected] of Rowan Effing via [email protected].