Locatie Van der Waalslaan

Met gemak in een aparte bak

Bonhoeffer College Van der Waalslaan draagt sinds 2022 bij aan het hergebruik van alle waardevolle PMD-materialen. Naast het papier worden nu ook het PMD-afval en koffiebekers in aparte bakken verdeeld over school. Overige materialen gaan in de restafvalbak. Alles is duidelijk zichtbaar en kleurig verwoord.


​​​​​​​Veel van het afval in scholen bestaat uit verpakkingen van Plastic, Metaal en Drinkpakken: PMD. Van al dit afval is maar liefst 90% (!) recyclebaar tot nieuwe producten zoals blikjes, tuinbankjes, petflessen, kartonnen dozen. Daarnaast verdwijnen er veel koffiebekers in het restafval, terwijl dit als grondstof voor toiletpapier gebruikt kan worden.

Kinderen zijn de toekomst en als school dragen wij daar op deze manier graag aan bij.

Afval heeft een groot negatief effect op het milieu als hier niet bewust mee om wordt gegaan. Op een goede manier met afval omgaan is dus van groot belang om onze aarde te beschermen. En daarom is het belangrijk om de nieuwe generatie te leren hoe zij het best om kunnen gaan met hun afval.