Locatie Van der Waalslaan

Cambridge English

Ruim eenderde van de wereld spreekt Engels. De Engelse taal is een wereldtaal. Het is de meest gesproken taal bij internationale contacten en daarmee de belangrijkste taal ter wereld.

Ook op Nederlandse universiteiten neemt Engels een steeds belangrijkere plek in. Werkstukken (op de universiteit heten ze scripties en proefschriften) worden in toenemende mate in het Engels geschreven. Voor presentaties geldt hetzelfde.

Het spreekt voor zich dat het dan een groot voordeel is als je goed Engels kunt. Misschien wil je in het buitenland studeren of wil je bij een internationaal bedrijf werken. Ook dan is het belangrijk dat je Engels goed beheerst om duidelijk te kunnen communiceren met mensen uit andere landen.

Het Engels is om al deze redenen veranderd van een vreemde taal naar een basisvaardigheid. Op Bonhoeffer College Van der Waalslaan zien we het groter wordende belang van het Engels. Alle leerlingen in 2 vwo (atheneum en gymnasium) krijgen in hun lessen Engels les volgens de Cambridge-methode. In klas 3 gaat een geselecteerd aantal leerlingen hiermee door. Zij halen certificaten (first, second, etc.) en ontvangen, wanneer ze het hele pakket afronden, in 5 vwo een Cambridge-certificaat. Doordat het niveau van het Cambridge English de bekende vwo-eindtermen overstijgt, vormen de Cambridge-certificaten een waardevolle aanvulling op het vwo-diploma en geeft het certificaat wat betreft de Engelse taal toegang tot alle universiteiten in de wereld.

Examentrainingscentrum

De locatie Van der Waalslaan is een officieel examentrainingscentrum voor Cambridge English. Dit betekent dat wij Cambridge English examenkandidaten voorbereiden en inschrijven.

DELF Frans

Havo- en vwo-leerlingen in de bovenbouw krijgen op de Van der Waalslaan de kans om zich, tijdens de reguliere lessen, voor te bereiden op een DELF-examen Frans. DELF staat voor: Diplôme d'Etudes en Langue Française. Het is een officieel Frans diploma, dat wordt afgegeven door het Franse ministerie van onderwijs.

Goethe Deutsch

Voor leerlingen van onze locatie is het mogelijk om deel te nemen aan een Goethe-examen. Dit is een internationaal erkend examen, dus je kunt over de hele wereld jouw niveau bewijzen. Door een goede beheersing van de Duitse taal heb je meer mogelijkheden tijdens je vervolgstudie en betere kansen op de arbeidsmarkt. Veel werkgevers vinden het goed beheersen van de Duitse taal een pré.

Tijdens flex-lessen Goethe bereid je je samen met een docent voor op het examen wat qua niveau het beste bij je past. Bij voldoende animo kunnen we de examens op school plaats laten vinden, in andere gevallen ga je naar het Goethe-Institut in Amsterdam of Rotterdam om je examen te doen.