Locatie Van der Waalslaan

In de lessen leer je, naast de basis van de taal, over de oude en nieuwe cultuur van dit land. Op veel vlakken is de cultuur en opbouw van China heel anders dan hier. In de tabel hieronder zie je welke activiteiten in de verschillende jaarlagen aan bod komen.

Klas

Onderbouw

Bovenbouw

Lesactiviteit

Lessen taal en cultuur

Aandacht voor viering Chinees nieuwjaar, kalligrafie, Tai Qi

Lessen taal en cultuur ter voorbereiding op HSK examens

Buitenschoolse activiteiten

Wisselend programma, bijv. bezoek aan de supermarkt op de Klomp in Enschede

Optionele uitwisseling met een school in China

Doorstroom

Na elk jaar de keuze om door te gaan met het vak

Mogelijkheid om tot op HSK3 niveau, examen te doen

Onderbouw

In de onderbouw wordt veel aandacht besteed aan een goede basis voor de uitspraak en wordt er veel geoefend met het lezen en schrijven van de tekens. Je krijgt in de les zoveel mogelijk levensechte opdrachten want de bedoeling is, dat je dit in een echte situatie kunt toepassen. In de onderbouw leer je bijvoorbeeld hoe je je in het Chinees kunt voorstellen, zodat je dit tijdens een eventuele uitwisseling ook kan doen.

De taal- en cultuurlessen staan niet los van elkaar. In elke taalles wordt een stukje van de Chinese cultuur geïntegreerd. Tijdens de les Getallen leer je bijvoorbeeld dat het getal vier in China een ongeluksgetal is. Tijdens het thema Eten leer je over het verschil tussen eetcultuur in China en in Nederland. Andere cultuurelementen die in de les worden behandeld zijn bijvoorbeeld het vieren van Chinees Nieuwjaar, Confucianisme, kalligrafie en Tai Qi.

Bovenbouw

In de bovenbouw blijf je je verdiepen in de taal en cultuur van deze wereldmacht. Je kiest dan zelf een cultuuronderwerp en presenteert dit voor de klas. Je kunt kiezen voor een traditionele Chinese feestdag of een sport om over te vertellen. Of bijvoorbeeld ook voor het studentenprotesten in de jaren ‘90 of de gevolgen van de één-kind-politiek op de Chinese samenleving van nu.

Op het gebied van taal krijg je in de bovenbouw ook meer uitdagende opdrachten. Daarnaast lees je eenvoudige teksten in het Chinees om leeskilometers te maken. In het vierde en zesde leerjaar kun je je inschrijven voor het HSK-examen. Dit examen bestaat uit een luister en een leesonderdeel.

In het verleden hebben leerlingen van het vak Chinees (klas-overstijgend) deelgenomen aan de uitwisseling naar Dalian, partnerstad van Enschede. Daar hebben zij in twee weken Beijing en Dalian bekeken, en zijn in Dalian met hun buddy meegegaan in de lessen op school! Alle leerlingen uit de vijfde klas kunnen zich inschrijven voor deze uitwisseling, maar leerlingen die Chinees volgen en het HSK1 examen hebben gehaald, hebben voorrang.

Introductie & aanmelden

Zit je in de eerste klas van het vwo of de havo dan krijg je halverwege het jaar een introductie les Mandarijn Chinees. Als je het leuk vindt, dan kun je er voor kiezen om vanaf klas 2 het vak Chinese Taal en Cultuur te gaan volgen. Je kunt je dan via je mentor aanmelden voor Chinese Taal en Cultuur.