Locatie Van der Waalslaan

Verrijking, verbreding, verdieping

Vanaf klas 4 vwo verandert er veel. Aan het eind van klas 3 heb je gekozen voor een profiel ('Cultuur en Maatschappij', 'Economie en Maatschappij', 'Natuur en Gezondheid' of 'Natuur en Techniek'). De ingeroosterde (klassikale) vwo-plus-uren, zoals we die kennen in de onderbouw, worden vanaf klas 4 anders ingezet. Dit betekent dat je op een andere manier aan verrijking, verbreding of verdieping kunt blijven doen.

Je kunt ook kiezen voor verdiept taalonderwijs. Voorbeelden hiervan zijn Cambridge Engels, DELF Frans, Goethe Duits en HSK Chinees. Heb je behoefte aan meer uitdaging aan de technische kant, dan kan je meedoen aan talloze activiteiten die de Pré University (UT) ieder jaar organiseert. Hier kan je bijvoorbeeld deelnemen aan een masterclass Nanotechnologie of Aerodynamica. Verder zijn er in de bovenbouw veel vakken die jaarlijks meedoen aan Olympiades of andere wedstrijden.

Na de 3e klas kunnen niet alleen de vwo-plus-leerlingen, maar álle leerlingen van het vwo buiten het reguliere programma deelnemen aan bovenstaande activiteiten. Uitgangspunt is dat we iedere leerling de ruimte willen geven zich individueel te ontplooien. Eigen keuzes, gebaseerd op belangstelling en een goede motivatie, zijn hierbij heel belangrijk.

Certificaat

Wanneer je meedoet aan deze extra activiteiten, dan krijg je een certificaat waarop staat wat je naast het volgen van het reguliere vwo-onderwijs hebt gedaan. Dit certificaat kan een belangrijke rol spelen bij de toelating tot een vervolgstudie, omdat steeds meer opleidingen bij het toelaten van nieuwe studenten werken met een decentrale selectie waarin extra kwalificaties van leerlingen van belang zijn.

De coördinator vwo-plus-bovenbouw speelt een centrale rol bij de begeleiding van de leerlingen binnen deze activiteiten. Als je geïnteresseerd bent in een van deze activiteiten dan heb je eerst toestemming nodig van jouw vakdocent. Vervolgens heb je ook toestemming nodig van de coördinator vwo-plus-bovenbouw. De coördinator houdt tevens een overzicht bij van al jouw gedane activiteiten in de klassen 4, 5 en 6 vwo. Ook heeft de coördinator contact met jouw mentor, zodat deze ook op de hoogte is van jouw activiteiten.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over deze extra activiteiten binnen het vwo contact op met Koen Krabbe, coördinator vwo-plus (bovenbouw), via [email protected].